• 3pbauto@gmail.com
 • @3pbauto
 • 097 791 5555

ภาพรวมโครงการ

ส่งมอบเครื่องจักรกลหนัก จากลานประมูล บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น  ปลายทางปทุมธานี

รายละเอียดโครงการ

 • ชื่อลูกค้า:
  บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น
 • บริษัทลูกค้า:
  บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น
 • วันที่เริ่มโครงการ:
  2023-07-12
 • วันที่สิ้นสุดโครงการ:
  2023-07-12
 • ความคิดเห็นของลูกค้า:
  ชอบตรงมีการรับประกันการเคลื่อนย้าย วงเงิน 3 ล้าน คุ้มครอง มูลค่าสินค้าที่เคลื่อนย้าย สบายใจเลยค่ะ

ติดต่อด่วน

ผลงานล่าสุด

ดูผลงานของเราทั้งหมดที่เราทำเพื่อลูกค้าของเรา

คุณต้องการเข้ารับบริการที่มีคุณภาพจาก 3PB AUTO สำหรับรถของคุณหรือไม่?